"YAR, ett win-win-win-program, alla är vinnare.."

02.10.2023

YAR - där hela samhället kommer samman och gör skillnad för unga med riskbeteende. Näringsliv, kommun och de unga deltagarna - alla får värdefulla resultat i samma program. Youth at Risk (YAR) är ett samhälls- och ungdomsprogram som har alla beståndsdelar som preventionsforskningen pekar på som effektiva skyddsfaktorer. Rubriken är ett uttalande från en av Belgiens största banker som rekommenderar sina anställda att delta som volontär i YAR-program. Banken ser resultaten som en del av personalens utveckling. Flera företag inom näringslivet erbjuder sin personal möjlighet att få ledar- och kommunikationsträning samtidigt som de gör skillnad för unga med riskbeteende. Socialtjänst, skola och fritidsverksamheter fyller en avgörande funktion för kontinuitet och ungdomarnas förändring. Professionella nyckelpersoner och frivilliga stödpersoner får kompetensutveckling under genomförandet. Vår förening har nära kontakt med organisationerna i England, Belgien och USA där programmen genomförs framgångsrikt. 

Vill du veta mer? Ring 076 - 810 10 01.