Välkommen!


 

Kom med du också! 

Med din nyfikenhet, erfarenhet och engagemang är du en värdefull pusselbit för samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk, YAR.

Vårt första uppdrag: Att engagera minst två företag och en organisation från civilsamhället att tillsammans med en kommun ta ett gemensamt beslut för YAR. I den stunden initieras förberedelsefasen. Det innebär att det konkreta samarbetet med YAR i Belgien inleds. 

Du får dessutom insyn och erfarenhet av ett unikt och innovativt sätt som gör en fundamental skillnad för unga. 

Redan medlem?