Aktuellt

YAR - där hela samhället kommer samman och gör skillnad för unga med riskbeteende. Näringsliv, kommun och de unga deltagarna - alla får värdefulla resultat i samma program. Youth at Risk (YAR) är ett samhälls- och ungdomsprogram som har alla beståndsdelar som preventionsforskningen pekar på som effektiva skyddsfaktorer. Rubriken är ett uttalande...

Under seminariet närvarade fyra kommuner från sex olika branscher. Fem av de närvarande jobbar direkt med frågor som berör trygghet och sociala frågor i sin kommun. Deltagarna fick ett smakprov på vad ungdomarna erbjuds och hur det kommer sig att de får genombrott i områden som skola, hantera grupptryck, självkänsla och framtidstro. Seminariet...

"It takes a village.." Seminariet är en introduktion till Youth at Risk, YAR, ett tvärvetenskapligt, internationellt program som ger bestående värde. Du får en unik insyn i hur samhälls- och ungdomsprogrammet fungerar. YAR engagerar kommun, näringsliv och ideella verksamheter på ett strukturerat sätt och gör en fundamental skillnad för coacher,...

YAR är representerade vid Brottsförebyggande rådet´s rikskonferens i Gävle, 7-8 april. Här träffar vi kollegor inom social prevention och lyssnar in kommunernas förebyggande arbete. Jag uppfattar en ganska traditionell syn på samverkan som utgår från "vår egen organisation och vår egen yrkesroll". Inget fel, det är så vi automatiskt tänker. YAR har...

Next Generation Leadership sprider kunskap och information om ett helt nytt sätt att tänka och arbeta för social prevention, där lokalsamhället och näringslivet bjuds in och deltar aktivt. NGL står till förfogande med sin expertis för kommuner som väljer ett långsiktigt och socialt hållbart arbetssätt, och som samtidigt fungerar som...

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella konferens om brottsförebyggande arbete där landets brottsförebyggare träffas för att få praktisk kunskap i vardagen.

YAR Vlaanderen är en del av ett rikstäckande program i Belgien som bygger på modern ledarskapsträning för yrkesmänniskor och volontärer. Utbildning och träning pågår i fem dagar innan själva programmet för de unga deltagarna påbörjas. Förutsättningen för vuxnas möjlighet att ha en positiv inverkan på unga människors livsval bygger på förtroende,...

"Att leda den nya generationen": 14 oktober 13.30 - 15.30. Kommunalråd eller kommunpolitiker engagerad i ungdomsfrågor? Intresserad av CSR & ISO 26000 eller integration och tonåringar med socialt riskbeteende? Välkommen med din anmälan. (Har du inte möjlighet att vara på plats får du en zoom-länk den 13 oktober.) Läs mer.

Åsa Rydhard, föreläsare och tränare inom kommunikation och ledarskap, samtalar med Leif Hejdenberg, som har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap, skolutveckling och sociala projekt inom språk- och kommunikation för kommuner och företag. Speciellt berör detta professionella som arbetar för unga människor. Anmälan via expertmoten.se