YAR Vlaanderen gör verklig skillnad över tid!

03.11.2021

YAR Vlaanderen är en del av ett rikstäckande program i Belgien som bygger på modern ledarskapsträning för yrkesmänniskor och volontärer. Utbildning och träning pågår i fem dagar innan själva programmet för de unga deltagarna påbörjas. Förutsättningen för vuxnas möjlighet att ha en positiv inverkan på unga människors livsval bygger på förtroende, tillit och ett autentiskt sätt att vara. Behovet av fler vuxna som unga vill och kan vara öppna med är oändligt och kan inte utgå från fördömande. Många är fortfarande barn, dvs under 18 år. 

Choise - Responsability - Possibility - Commitment är fyra distinktioner (hörnpelare) som står på fundamentet Integrity, som yrkesmänniskor och volontärer först får träning i.  Belgien har ett systematiskt utvecklingsarbete där inbjudna deltar i modern ledarskaps- och kommunikationsträning som bygger på vedertagen forskning inom neurovetenskap. Programmet ger kraft till de unga att skapa en ny, hållbar inriktning i livet. 

Exempel på deras bakgrund är sociala sammanhang som konflikter, våld, missbruk, psykiska och fysiska övergrepp, fattigdom, svag skolgång och ungdomsboende som inte fungerar. I vissa fall ges unga som är dömda för brott möjlighet att välja att delta i dessa program som ett alternativ eller komplement till ungdomsboende och behandlingshem.  

Högskolan i Gävle, P. Turunens studie om YAR visar på tydliga resultat.  Å. Danielsson, initiativtagare i Borlänge gör ett uttalande i Socionomen: "Vi inser att det inte fungerar att kategorisera ungdomar efter vilka problem de har utan att detta är ett program för de som vill ha en förändring. Det här är inte någon behandling."