YAR ger verktyg för kraftsamling

07.04.2022

YAR är representerade vid Brottsförebyggande rådet´s rikskonferens i Gävle, 7-8 april. Här träffar vi kollegor inom social prevention och lyssnar in kommunernas förebyggande arbete. Jag uppfattar en ganska traditionell syn på samverkan som utgår från "vår egen organisation och vår egen yrkesroll". Inget fel, det är så vi automatiskt tänker. YAR har ett annat synsätt; Vi är alla människor med våra personliga synsätt och värderingar, möjligheter, relationer och utmaningar. På jobbet, i familjen, i vår utbildning. 

YAR utmanar vårt automatiska synsätt, hur vi beskriver andra, hur vi kommunicerar och hur vi lyssnar. 

YAR ger långsiktiga resultat eftersom samverkan sker på en helt ny nivå där unga får konkret stöd att förändra livsinriktning. Programmet inleds med kommunikationsträning, ett smakprov på vad som är möjligt bortom det vi redan vet och kan.

Leif Hejdenberg