Youth at Risk - YAR

Samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk (YAR) engagerar näringsliv, civilsamhälle och kommuner i ett strukturerat program som gör skillnad på individ, grupp och samhällsnivå. Volontärer utbildas och förbereds noga för att kunna stötta unga människor att skapa en ny inriktning i livet. 

I Sverige har Borlänge kommun genomfört YAR där lokala näringslivet, kommunen, frivilliga vuxna, Länstyrelsen i Dalarna, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet, Umeå Universitet och dåvarande Dalarnas Forskningsråd har bidragit med finansiering och genomfört studier. Exempel på effekterna av YAR kan du se i tabellen Förändrade livssituationer sett ur olika aspekter. Längst ner på sidan studier

Ledarskapsträning och ökat engagemang

Ledarskaps- och kommunikationsträningen ger de unga deltagarna kraft att bryta destruktiva mönster, ökad självkänsla och framtidstro, förmåga att hantera konflikter och ta ställning för långsiktiga mål. Näringsliv, offentliga verksamheter och civilsamhället engageras i ett strukturerat program med ett långsiktigt perspektiv. 

Vi vänder oss till unga som vi bedömer har mest nytta av sitt deltagande; Unga som upplever hopplöshet, befinner sig i social utsatthet och har svag skolgång och kanske saknar trygga vuxna som de kan lita på. 

Chefer, ledare och volontärer kan berätta om det personliga värde och den positiva inverkan YAR har. Önskar du referenser till företagsledare, volontärer och studier med HR-perspektiv? Kontakta oss. 

Några berättelser 

- Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Deltagare, 16 år)

- Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Förut var jag skoltrött, nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Deltagare, 16 år)

- Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)

- Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilken förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, projektledare)