Youth at Risk - YAR

- Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Deltagare, 16 år)
- Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilken förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir deras lösningar förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, projektledare)

YAR i korthet 

Samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk (YAR) engagerar näringsliv, civilsamhälle och kommuner på ett sätt som gör en fundamental skillnad för ungdomar. Nyckelpersoner, coacher och volontärer utbildas och förbereds för att kunna vara skillnanden för ungas framtid. 

Vi vänder oss till unga som upplever hopplöshet, befinner sig i social utsatthet, har svag skolgång och saknar goda förebilder som de kan lita på. 

I Sverige har Borlänge kommun genomfört YAR där lokala näringslivet, kommunen, frivilliga vuxna, Länstyrelsen i Dalarna, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet, Umeå Universitet och dåvarande Dalarnas Forskningsråd har bidragit på olika sätt.

Varför YAR?

De dokumenterade effekterna av samhälls- och ungdomsprogrammet genererar win-win-win-resultat där alla är vinnare. Deltagarna får kraft att bryta destruktiva mönster, ökad självkänsla och framtidstro, förmåga att hantera grupptryck, undvika konflikter och uppnå långsiktiga mål. 

Näringsliv, offentliga verksamheter och civilsamhället engageras i ett strukturerat program med ett långsiktigt perspektiv med samhällsekonomiska fördelar. Exempel på effekterna av YAR kan du se i tabellen Förändrade livssituationer sett ur olika aspekter. Längst ner på sidan studier.

Chefer, ledare och volontärer kan berätta om den positiva inverkan det har för dem och deras organisation. Önskar du referenser som du vill träffa, kontakta oss. 

PhD Stig-Arne Berglund har dokumenterat ungdomarnas resultat

- Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Förut var jag skoltrött, nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Deltagare, 16 år)

- Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)