Youth at Risk - YAR

YAR i ett nötskal

Nyckeln är själva kursveckan. I ett tryggt rum engageras ungdomarna i en rak, varm dialog. De blir tagna på allvar, känner sig trygga, uttrycker sig fritt och formulerar en ny framtid som de får stöd att uppfylla på.


Varför fungerar YAR?


Ungdomarna engageras i en dialog som skapar trygghet och uppmuntar till öppenhet. De delar med sig av händelser som de varit med om i det förflutna. De blir närvarande till sin nästan, troliga framtid och upptäcker att de nu kan göra egna val.  Ungdomarna formulerar mål för framtiden. Under uppföljningsperioden får de stöttning av utbildade volontärer och samarbetet med företag och organisationer stärks. 

Effekter?

Generellt kan sägas att studiemotivationen ökar, relationer till viktiga vuxna stärks, drogmissbruk och kriminellt beteende minskar och välbefinnandet ökar. 


- Jag började fatta att det inte kunde fortsätta. Tidigare tänkte jag på mig själv hela tiden - när det stod i min journal att jag hade en aggressiv identitet… långsamt förstod jag att jag själv vill bestämma i mitt liv.." (Deltagare, 19 år)
- Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Deltagare, 16 år)
- Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilken förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, projektledare)
Det finns inga enkla lösningar på svag skolgång, psykisk ohälsa eller ungdomskriminalitet, men fler HVB, SIS-anstalter kan inte vara målsättningen. Jag menar inte heller att YAR är enda lösningen. Men när hela lokalsamhället engageras händer något genuint och bestående. Tvivel och resignation skiftar till framtidstro. Kan inte beskrivas. Bara upplevas. (Leif, pedagogisk ledare)Berättelser och studier

Det finns mängder av berättelser och utsagor av ungdomar och volontärer. I Stig-Arne Berglunds och Päivi Turunens kvalitativa studier kan du läsa om ungdomarnas personliga upplevelser. Uppföljningsfasen är en betydelsefull period då de engagerar sig i sina personliga mål med stöd av team och stödpersoner. 


Om oss

Next Generation Leadership, har Sveriges samlade erfarenhet och kunskap om samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk - YAR. Föreningen är i kontakt med YAR-experter i Sverige, Belgien, England och USA och introducerar intresserade kommuner och företag att tillsammans genomföra ett program till nytta för lokalsamhället. YAR svarar för att lokala nyckelpersoner som är nära ungdomarna får professionellt stöd under hela programmet. Fjärilen är symbolen för transformation, dvs den förändring som ungdomarna går igenom. 


Arrangera en introduktion i din kommun

Det bästa sättet att ta reda på om YAR som koncept kan vara intressant i din kommun är att arrangera en introduktion. Du får en tydlig bild av hur det fungerar och en känsla av vad ungdomarna går igenom. Seminariet vänder sig i första hand till kommunledning, företagsledare, sakkunniga, polis och aktörer som är engagerade i social prevention. 


"Alla är ett geni. Om du dömer en fisk efter dess förmåga att klättra i träd, kommer den leva hela sitt liv i tron att den är dum."

                                         -Albert Einstein-