.


- Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Deltagare, 16 år)

Samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk (YAR) engagerar kommun, företag och civilsamhället och gör en fundamental skillnad. 

 

Bidra till arbetet och förverkliga ungas framtidshopp! "It takes a village"..


Boka en introduktion för din organisation. 
YAR inleds när överenskommelser gjorts mellan kommunledning och företagsledare. Programmet gör skillnad för ungdomar, ger ett kompetenslyft för frivilliga och stöttande vuxna samt skapar ett långsiktigt samhällsengagemang.

Svenska och internationella studier av YAR visar signifikanta resultat för ungdomarna som ökad framtidstro, bättre skolnärvaro och förbättrad psykisk hälsa. 

YAR kan skapa värde för er organisation genom att bidra på olika sätt: Till exempel genom att anställda får delta i utbildningen som volontärerna får, genom medfinansiering för ungdomarnas YAR-program, lokaler, administrativt stöd eller liknande. Varje bidrag, stort som litet, ger tillsammans möjligheterna för ungdomarnas framtid. Under förberedelsefasen tydliggörs samverkan och samarbete för att optimera långsiktiga effekter. 

Företagens personal vittnar om ökad effektivitet i kommunikation, närvaro i relationer, ökad kreativitet och förbättrad konfliktlösning. 

YAR ger bestående värde för ungdomar, kommun och företag, dvs lokalsamhället. "Ett kraftfullt win-win-win-koncept" skriver prof, Dr. Peggy de Prins, Antwerp Management School, i sin studie från 2020.