.

Mission 2024 - kraftsamling för social hållbarhet


Vi vill lyssna på dig - och vi vill berätta om YAR

Vi är genuint intresserade av att lyssna till dina erfarenheter och engagemang för social hållbarhet och hur ni arbetar internt i er organisation. Ni kanske definierar er organisation som CSR & ISO 26000 för social hållbar utveckling. Oavsett det, kan Youth at Risk - YAR vara ett passande koncept för långsiktig utveckling och oavsett var i landet du befinner dig. 

Ni kanske på annat sätt erbjuder era medarbetare någon form av ledarskaps- och  kommunikationsträning, ökad självledarskap, engagemang för civilsamhället eller liknande. 

Vi bygger nu ett team där vi tillsammans etablerar kontakt med ledare och nyckelpersoner inom företag och organisationer som vill veta mer om hur man kan bidra till social hållbarhet där alla är vinnare.

Svenska och internationella studier visar på signifikanta resultat för ungdomarna som bl.a. ökad framtidstro, ökad skolnärvaro och förbättrad psykisk hälsa. Personal som deltar ledare, coacher och volontärer upplever ökad effektivitet i kommunikation, närvaro i relationer, ökat lyssnande, ökad social kreativitet, konflikthantering och teamarbete. 

Youth at Risk - YAR är en konkret koppling mellan organisation, civilsamhälle och de ungdomar som får möjlighet till betydligt stabilare livsinriktning. 

"Låt det för bra för att vara sant, så är det troligen inte sant", brukar det heta. I detta fall stämmer det inte. YAR:s program påvisar signifikanta resultat sedan decennier. "Ett kraftfullt win-win-win-koncept" skriver prof, dr. Peggy de Prins, Antwerp Management School, i sin studie från 2020. 

Vill du veta mer? Välkommen till ett samtal där vi lyssnar till dina erfarenheter och där du får veta mer om YAR. Ring 076-810 10 01 eller använd kontaktformuläret.