Om oss


-  Tillsammans med lokalsamhällets goda krafter tar vi ställning för unga människor och en ljus framtid. För att vi kan och att alla vinner på det.


Föreningen informerar och introducerar företag, organisationer 'och kommuner till samhälls- och ungdomsprogrammet YAR som är ett beprövat, tvärvetenskapligt program som skiftar unga människors hopplöshet och resignation till en ny framtid. 

Next Generation Leadership Sweden, NGL, är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som ger stöd till lokalsamhällen som vill samverka på en helt ny nivå, ta ställning och göra skillnad för unga. På riktigt.  

För närvarande är styrelsen och föreningen i en expansiv fas där vi under våren 2024 samlar engagerade personer med kompetenser och erfarenheter inom näringsliv, marknadsföring, pedagogik, företagsekonomi, ledarskap med mera. 

I april månad kommer styrelsen att presenteras här. Dessutom kommer föreningens delmål för året och långsiktiga ambitioner framgå under Mission 2024 

YAR-program är i linje med fem av de Globala målen: 3. Hälsa och välbefinnande. 4. God utbildning för alla. 5. Jämställdhet. 10. Minskad ojämlikhet. 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Oavsett om du representerar en privat eller offentlig verksamhet, förening, samfund eller dig själv som privatperson är du välkommen att bidra till fler YAR-program i Sverige på det sätt som passar dig bäst. 

Ring +46 - 76-810 10 01 om du har frågor. Bild från framsidan av folder från tidigare YAR-program som genomfördes i Borlänge. Foto: Patrik Lindström