Om oss


-  Tillsammans med samhällets goda krafter tar vi ställning för unga människor och en ljus framtid. För att vi kan och att alla vinner på det.

- Föreningen Next Generation Leadership - 


YAR Sverige bildar under året en stiftelse. Mer information kommer under sommaren och hösten. Följ oss på Linkedin. 

Vi informerar och introducerar företag, organisationer och kommuner till samhälls- och ungdomsprogrammet YAR som är ett beprövat, tvärvetenskapligt program som skiftar unga människors hopplöshet och resignation till en ny framtid. 

Next Generation Leadership Sweden, NGL, är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som ger stöd till lokalsamhällen som vill samverka på en helt ny nivå, ta ställning och göra skillnad för unga. På riktigt.  

För närvarande är vi i en fas för bildande av stiftelse. 

Vår verksamhet arbetar i linje med fem av de Globala målen: 3. Hälsa och välbefinnande. 4. God utbildning för alla. 5. Jämställdhet. 10. Minskad ojämlikhet. 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Oavsett om du representerar en privat eller offentlig verksamhet, förening, samfund eller dig själv som privatperson är du välkommen att bidra till fler YAR-program i Sverige. 

Ring +46 - 76-810 10 01 om du har frågor. Bild från YAR-program som genomfördes i Borlänge. Foto: Patrik Lindström