Vad är YAR?


Vad är YAR?

Samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk (YAR) är ett internationellt och välbeprövat program som bedrivs i flera länder. Programmet genomförs i samverkan med kommun, företag och civilsamhälle. 

YAR vänder sig till unga som till exempel upplever hopplöshet, lever i konfliktfyllda relationer, har låg skolnärvaro och kanske har otrygga hemförhållanden. Tilliten till viktiga vuxna och samhället saknas ofta. 

YAR-program har genomförts i USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Skottland, Nederländerna, Belgien, Sverige m.fl.


Hur fungerar det?

YAR genomförs i tre strukturerade faser och leds av välutbildade ledare och coacher. En tydlig avsikt med YAR är att i ett mycket tidigt skede introducera och engagera lokalsamhällets egna nyckelpersoner och människor som har lokalkännedom och visst förtroende bland de unga. 

Överenskommelser, klarhet och inkluderande kommunikation är en röd tråd genom hela insatsen. En viktig grundpelare är integritet, att vara ansvarig för den man är och det man säger, att hedra sitt ord, att vara ansvarig i sin kommunikation och sina handlingar.  

Ett väl förberett team av volontärer är avgörande för att ungdomarna skall kunna hantera sina personliga utmaningar. Under själva genomförandefasen får volontärerna fungera som ett tryggt stöd för ungdomarna att hantera sina känslor, vara precis som de är, och börja upptäcka självrespekt och att våga vara öppen med andra. Teamet tar fullt ansvar för att skapa den trygghet som behövs för att unga deltagare kan uttrycka sig fritt och utvecklas på sin resa mot sina mål. 

Ungdomarna väljer områden i sina liv som de vill förändra, tar personliga beslut i en pedagogisk process och får stort stöd av team och stödpersoner. Volontärerna fyller därmed en avgörande funktion och får därför kontinuerlig utbildning, träning och stöd av YAR's ledare och organisation under hela programmet. 


Boka en introduktion

En introduktion i er kommun med aktörer från näringslivet är ett tillfälle att få inblick i hur YAR fungerar. Introduktionen består av två delar: I den första delen ges ett smakprov på vad de unga deltagarna möter. I del två beskrivs praktiska moment och vad som krävs för att inleda förberedelsefasen. Introduktionen ger en bild av de möjligheter som YAR innebär för respektive organisation, visar exempel på samarbetsformer och förväntade resultat för deltagarna. 

.. för vem?

Introduktionen vänder sig till beslutsfattare på högsta nivå i din kommun och aktörer från näringslivet, till exempel det lokala trygghetsrådet/ brottsförebyggande rådet. Ett gemensamt ställningstagande är en förutsättning för YAR. Det ger en långsiktig effekt för ungdomarna och de lokala aktörerna. 

.. och nästa steg?

När kommunen och övriga aktörer tagit beslut för ett YAR-program inleds förberedelsefasen. Då planeras hur arbetet skall ledas lokalt, volontärer skapar team och alla aktörerna väljer sina roller. Kommunen och företagen kommer att vara delaktiga direkt i inledningen, vilket leder till lokal förankring och långsiktighet. Därefter sker genomförandefasen och uppföljningen för att optimera långsiktiga effekter. Vår organisation bistår i processerna, under hela programmet.


Praktisk information

Representerar du ett företag eller kommun? Kontakta oss genom formuläret eller ring 076 - 810 10 01.