YAR-seminariet i september

21.09.2022

Under seminariet närvarade fyra kommuner från sex olika branscher. Fem av de närvarande jobbar direkt med frågor som berör trygghet och sociala frågor i sin kommun. Deltagarna fick ett smakprov på vad ungdomarna erbjuds och hur det kommer sig att de får genombrott i områden som skola, hantera grupptryck, självkänsla och framtidstro. Seminariet leddes av Leif Hejdenberg som på ett engagerat sätt delade med sig av erfarenheter och kunskaper om YAR.  Dialogen fortsätter med de kommuner som visade intresse. Deltagarna fick som avslutning välja alternativ som bland annat:

a) Att göra ett studiebesök hos YAR-Belgien och se med egna ögon den förändring som blir möjlig. 

b) Att ta ställning för YAR internt för sin verksamhet i sin kommun.  

c) Lämna in ett medborgarförslag.